Vanaf 1973 verschenen er meer dan 40 uitgaves en dichtbundels. Hierna een overzicht van het eigen werk.

Yn dit lân. Eigen beheer, 1973

Loft- Lân- & Séfersen (samen met Jelle Kaspersma, onder de pseudoniemen Kasper Jellema en Hette Tsjêbbinga). Eigen beheer, 1974

Fan lân loft en leafde. Koperative Utjowerij, Ljouwert, 1975

Tusken de bidriuwen troch is âlderdom. Koperative Utjowerij, Boalsert, 1981

Under seefûgels / De kust. Frysk en Frij, Ljouwert, 1992, tweede druk 1995

8 Gedichte / Gedichten (vertalingen in het Duits door Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers). Frysk en Frij, Ljouwert, 1993

Vreemde kusten / Frjemde kusten (Nederlandse vertaling Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard; met de cd ‘De foardrachten’). Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995

Fryslân! De wrâld! Friesland! Die Welt! (vertalingen in het Duits door Ard Posthuma, Babs Gezelle Meerburg en Ronald Noppers, ook met werk van Obe Postma). Attempto Verlag, Tübingen, 1998

Strange shores / Frjemde kusten (Engelse vertaling door James Brockway in samenwerking met de auteur). Frysk en Frij, Ljouwert, 1999

It doarp Always Ready (cd met teksten in tekstboekje; Nederlandse vertaling: Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga, Engelse vertaling: Susan Massotty). Utjouwerij Montaigne, Gasselternijeveenschemond, 2000

Fan oer see en fierder. Utjouwerij Montaigne, Gasselternijeveenschemond, 2000

Platina de zee (tweetalige editie van de bundel uit 2000 met vertalingen door Tsjêbbe Hettinga en Benno Barnard en bijbehorende cd). Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2003

Oan ’e Brek in dei / Een dag aan de Brekken. (cd met teksten in tekstboekje; muziek door the Doarmers). Stichting Brij Blues, Workum, 2003

Berichte aus Czernowitz / 2 gedichten [en] De dowen fan Sadako (cd met 822 liederencyclus van Ebo Reitsma en gedichten en verhaal vanTsjêbbe Hettinga), Stichting Nijefurd Concerten, Workum, 2004

Het Licht van de Zee (dvd met vpro-documentaire van Pieter Verhoeff Yn dat sykjen sûnder finen uit 2006, ondertiteld in Nederlands, Spaans, Frans, Engels; alle Friese voordrachten van Platina de zee door Hettinga in audio; op scherm alle teksten van Fan oer see en fierder in het Fries, Nederlands en Engels; tekstboekje met vertalingen in het Nederlands). Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2007

La Luz del Mar (dvd als hierboven, inlayboekje nu met Spaanse vertalingen door Diego J. Puls). Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2007

De leginde fan it ljocht (tweetalige uitgave, vertaling Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga). Frysk Festival, Ljouwert, 2008

Andries Deinum, Fryslân revisited (foto’s Andries Deinum; cyclus ‘Twa kontininten’ Tsjêbbe Hettinga in Fries en Engels; tekst: Geart de Vries, Brooke Jacobson; vertalingen: Susan Massotty en Abe de Vries). Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2008

De mer et d’au-delà (Franse vertaling van Fan oer see en fierder door Kim Andringa). L’oreille du loup, Paris, 2008

Equinox. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2009

Aan schor en Stad Niks voorbij / Oan leech en Stêd Niks foarby (gedichtendagbundel; vertaling door Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga). Friese Pers Boekerij, Leeuwarden, 2010

Evening / Equinox (tweetalige uitgave van Equinox met vertalingen door Benno Barnard en David Van Reybrouck in samenwerking met de auteur). Bornmeer, Gorredijk, 2012

Evening / Equinox (cd met voordrachten). Bornmeer, Gorredijk, 2012

La Luz del Mar seguido de Santa María del Mar. Poemas (Spaanse vertaling van Fan oer see en fierder en het gedicht ‘Santa Maria del Mar’ door Diego Puls). Paso de Barca, Barcelona, 2012

It faderpaard / Het vaderpaard en andere gedichten (heruitgave van de bundel Vreemde kusten / Frjemde kusten). Bornmeer, Gorredijk, 2014

Het vaderpaard / It faderpaard – Alle gedichten. De Bezige Bij, Amsterdam, 2017

Hettinga’s eerste vier bundels (1973-1981) werden uitgegeven met illustraties en soms ook in handgeschreven tekst. De pdf’en van die bundels zijn in te zien op de website sirkwy.frl.

‘De zangen van Hettinga zijn meeslepend, als muziek, ritmisch – om niet te zeggen: golvend. Wie Hettinga zijn gedichten hoort voordragen hoort meteen hoe lichamelijk deze poëzie is.’

Guus Middag – NRC